تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
info@turkmensahramedia.net

|


تورکمن صحرا مدیا

24 تیر1389

امید کوکبی را آزاد کنید!

امید کوکبی، دانشجوی ترکمن ایرانی، فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، بیش از ٥ ماه است که توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و تا به امروز در زندان اوین بسر میبرد. امید کوکبی که یکی از نوابغ فیزیک اتمی جهان بشمار می آید، دوره دکترای خود را در بارسلون به اتمام رسانده و برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه تگزاس آمریکا دعوت گردید. وی در ١٠ بهمن سال ١٣٨٩ هنگام ترک کشور به مقصد آمریکا به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور» بازداشت گردید.


وی که هیچگاه سابقه فعالیت سیاسی نداشته و ندارد، در طی این مدت همواره مورد فشار و بازجویی قرار داشته و با اینکه تمامی اتهامات وارده را مردود دانسته است، اما بازجویان رژیم در صدد وادار کردن او به اعترافاتی هستند که خلاف واقعیت هستند. این همه در شرایطی است که آقای کوکبی از حداقل شرایط قانونی و عادلانه برای دفاع از خویش برخوردار نمی باشد. گفته های آقای خلیلی وکیل آقای کوکبی در خصوص عدم ارتباط با موکل خویش و بویژه نامه اخیر آقای کوکبی به رئیس سازمان قوه قضایی کشور، همه حاکی از وجود شرایط غیر انسانی و ناعادلانه ای است که در دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی حاکم است.  


در جهان امروز، این حق هر انسان متهمی است که طبق کنوانسیون بین المللی دفاع از حقوق بشر و حتی طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی، از داشتن وکیل مدافع و ابتدایی ترین شرایط انسانی و عادلانه برای دفاع از خویش در دادگاه برخوردار باشد. اما بر اساس شواهد موجود، این شرایط نه تنها امروز در زندانهای جمهوری اسلامی برقرار نیستند، بلکه بر خلاف مفاد همان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، متهمان تحت فشارهای فیزیکی و روحی قرار گرفته و بسیاری از متهمان منجمله آقای کوکبی را وادار به اعترافات دروغینی مینمایند که با هیچیک از موازین پذیرفته شده بین المللی همخوانی ندارد. ما انتظار داریم که دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی اگر به معاهدات خود پیرامون رعایت حقوق بشر آنطور که ادعا میکند پایبند می باشد، باید محدودیتهای غیر قانونی در پروسه محاکمه آقای کوکبی از دیدار با وکیل خویش گرفته تا خانواده را از میان برداشته و این امکان عادلانه را برای او و وکیلش مهیا نمایند که در یک دادگاه منصفانه و بیطرف از خود دفاع نمایند.


 


تورکمن صحرا مدیا


592