تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
دیل و ادبیات
info@turkmensahramedia.net
7276
|

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 220)
موسی قزلجه


غوربانلئق گلدی ، تأزه دۇن گِـیینگ
مئـــخمانلار بیلن، بزِنسین اؤیۆنگ
غوربانلئق گلدی، اوقودان تورونگ
چاغاجئقلارا، ساللانچاق غورونگ


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 241)

نازمحمد پقه


قویمایارلار یورک سوزین دیمأگه

قویمایالار نانینگ قوری ایماگه

بیلمه دیم نأمه اوچین، بیله موق هنیز

قویمایارلار سویلمگنه، سویماگه


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 371)
ستار سوقی


mp3 file


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 562)

Ýowşan Annagurban
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 609)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)

نوریاغدی زیارتی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 567)
آ. عنصری
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 548)
G.Hoja


Kimligi goradyň
Dile daýanyp,
Seniň soý diliňe
Ynanmadyklar,
Seniň kimligiňe
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 528)
تأزه گل ایگدری


نأمه دئیب گئلمالی نیراگ گیدمالی

 یانگیز جانی هایسی باقا اییدمئلی

اولمئک یاشامئق ینگ دلیلی نأمه

نآمه اوچین توپراغه سینگیب گیدمئلی(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 632)
توی محمد ایازی (غریب)


یورگیم یارا

باغریم پارا پارا

من ساندز

من لورکا


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 544)

شاهیر: فریدون مشیری ـ تورکمنچه اؤویران: جرن ایری


کونگلوم ایسله یار؛
اؤیوم بولسون ، دولی دوستلار بیلن!

هر بورجیندا
اوتورسین لار ، پاراختلیق بیلن
حوش سؤزلار آیتسین لار
حوش سؤزلار اشیت سین لار


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 567)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)
تأزه گل ایگدری


یاشایش ینگ دلیلی جانیم انم دیر

دامار دان آیلانیان قانیم انم دیر

یوراگ یوردیم دا کونگل کوشکیم دا

حوکم سوریان بیگ خانیم انم دیر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 769)
Şiraly Nurmyrat


Ömür daragtynyň gymmat şahasy…
Arman-arman, giç bilinýä bahasy!
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 833)
Kerim Gurbannepesow
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 771)
ستار سوقی


درد بیلمزه خابار برسنگ دردینگدن

دردینگ آنگماز باشا غصه کأن ایلأر

عاجز غالئب آیرئلماغئن یوردینگ دن

آیرا واطان غارا باغرئنگ غان ایلأر


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 916)
(غارایئشلارئنگ سانی : 2)
Mätäji


Eýesini tapar bir gün,

Dogry giden ýol biläni;

Jany — dil bilen ýapyşsa,

Aglap kyly-kal biläni.


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 841)
Orman
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 895)
(غارایئشلارئنگ سانی : 1)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 789)
کریم قربان نفس Kerim Gurbannepes


قانگالینگ اویوندا - تجن ده قالدى
منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ.
اوق گچمز ییلغینلانگ ایچینده قالدى
منینگ ییگیت واقتیم، سنینگ قیز واقتینگ.


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 772)
(غارایئشلارئنگ سانی : 2)
جمال الدین صحنه(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 692)

| صفحه 1 از 6 | بعديآخري »

1 2 3 4 5 6

سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
گچن صاحیپا اؤورولیش