تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
یازغی لار و حابارلار
info@turkmensahramedia.net
8019
|

محمد صالح راسخ
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 532)
ناز محمد یگن محمدی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 530)
ابراهیم بدخشان
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 292)

بِگمئرات وِييس
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 335)
.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 470)
تورکمن صحرا مدیا
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 394)
قربان صحت بدخشان
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 452)
قربان صحت بدخشان
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 483)

احمد گرگانی
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 462)
غئلئچ قولیف


کوممت قابوسا تورکمنصحرانئنگ دورلی کونجه گیندن جماغات باری اویشیپدی. اونونگ اوزاقدان هوالانئپ گؤرینیأن بلنت میناراسینینگ تؤوه رگی غئزان بازارا دؤنوپدی . آسترآبادئنگ حأکیمی بیلن بولجاق دوشوشئغا دینگه تیره دیر طایپالارئنگ یاشولی لاری چاغئرئلان - دا بولسا ، جماغاتی ساناپ توکه دردن کأندی ، اوزاق یرلردأکی اوبالاردانام آدام باری آیاغئنی سورأپ گلیپدی . هر کیم گنگ حابارا غاراشیاردی ، ارتیرکی گونونگ اؤزی بیلن نأحیلی تأزه لیک گتیرجیگینی بیلمک ایسله یأردی


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 662)
(غارایئشلارئنگ سانی : 2)
.


آجی نی داتماسانگ، سویجی نی آنگمارسئنگ. یونه آجی تجربه لری غایتالامار یالی، گچمیش دن عبرت آل، هم بیلینگ غوُشاپ چالئشاوار. باهارئنگ گویجی بیلن، غئش غوُغاسئنی باشدان گچیر: « دیدینگ اوتسون غئش تاپارمن تأزه نوروزدان سنی» . شیدیپ عمرینگ گولی سوُلماقا، که به له ک غانات لاری چا، ایسله گ بوُلسا، ماقصادا آشا بیلرسینگ.


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 675)
Nazim Hikmet
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 577)
جرن ایری
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 788)
(غارایئشلارئنگ سانی : 3)

Ýazan Sasoltan


Dil bilimi dili jemgyỳetçilik hadysalarynyň aỳratyn bir gӧrnüşi hӧkmünde ylmy nukdaỳnazardan ählitaraplaỳyn ӧwrenỳär.
           

(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 1094)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 776)

.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 704)
حاجی مراد آق


شعری در سوگ کاکا مصطفایی


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 642)
آخمات
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 776)
.
(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 686)
A.Welsapar


mp3


(گیریپ- چئقانلارئنگ سانی : 625)

| صفحه 1 از 9 | بعديآخري »

1 2 3 4 5 6 7 8 9

سایتئنگ آدئنی آیدئپ ، اونونگ یازغی لارئندان قوللانئپ بولار.
گچن صاحیپا اؤورولیش